Medical Ethics & COVID-19 Vaccination header illustration

Orvosi Etika és COVID-19 Oltás

kötelezhet egy európai állam bárkit is, hogy beoltassa magát?

English | Deutsch | Magyar | Legutóbbi módosítás dátuma 2022. Február 15. 21:07

Petíció kiírása | Petíció aláírása | További érvek | Contact@kozt.hu

A modern orvostudomány, társadalmi és gazdasági körülményekhez igazodva, az életminőség fontos tényezője,
így felvet etikai kérdéseket, amelyek az egészségügy, politika, jog, de mindenekelőtt az emberi tisztesség tárgyát képezik.

Az orvosi etika fő szempontjai az alábbi módon fogalmazhatóak meg:

 • Jóindulat – Az orvosnak a beteg érdekében kell cselekednie.
 • Egyenlőség – Az orvosi erőforrások igazságos elosztása, emberi egyenlőség az orvosi ellátásban.
 • Primum non nocere – “elsősorban ne árts”.
 • Emberség – A páciensnek és az őt ellátónak joga van a méltóságteljes bánáshoz.
 • Őszinteség – Megfelelő tájékoztatás jelentősége egy orvosi kezeléssel kapcsolatban.
 • Autonómia – Önrendelkezés, a páciens megválaszthatja kezelés módját, visszautasíthatja a kezelés.

A felsorolt elvek azonos értékűek, a történelmen átívelő hosszú fejlődés eredményei, széles körben elfogadottak,
egyes modern társadalmakban az állampolgárokra vonatkozó törvény részét képezik.

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata (1948) orvosi etikával kapcsolatos elveket is tartalmaz.

Az Európai Unióban bevezetésre került Az Európa Tanács egyezménye az emberi jogokról és a biogyógyászatról (1997),
megalapozva a 47 tagállamra vonatkozó egységes orvosi-etikai kódexet.

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)
szintén megkülönböztetett figyelmet fordít az emberi méltóság tiszteletben tartására és az emberi jogok betartására.

Az Európa Tanács 2021 január 21-én parlamenti ülést tartott, hogy vizsgálja a
Covid-19 vakcinák etikai, jogi és gyakorlati hatásait.

A COVID-19 világjárvány helyzetből adódóan,
az Európai Unió egyes tagállamai a kötelező COVID-19 oltás bevezetésére készülnek.

Rendkívül etikátlan, egyes országokban törvénytelen, hogy az állam a saját polgárait akaratuk ellenére rákényszeríti egy orvosi eljárásra.

Az európai állampolgárok eddig szabadon dönthettek az oltás kérdésében és ez így helyes.
Aki az oltás mellett döntött, szabad akaratából tette, ami teljes mértékben elfogadható, senkit nem kívánunk megakadályozni ebben.
Rendkívül igazságtalan azonban, hogy ezt a szabadságot, amiből egyesek részesülhettek, most másoktól meg akarják vonni.

Ez nincs összhangban azokkal a demokratikus elvekkel, amelyekre az Európai Unió épül.
Senki nem kényszeríthető oltásra erőszakkal, törvényhozással, bírságolással vagy bármely más módon,
ideértve minden olyan korlátozást ami foglalkoztatásra, egészségügyi ellátásra, oktatásban való részvételre,
szabad mozgásra, saját vagyonhoz való hozzáférésre, annak használatára vonatkozik.

A saját testi épség feletti rendelkezés alapvető emberi jog.
Az ehhez kapcsolódó etikai és erkölcsi szempontoknak a világjárvány alatt is érvényesnek kell maradniuk.

A petíció céljai tehát a következőek:

 1. Az orvosi etika útmutatását a világjárvány idején sem lehet figyelmen kívül hagyni.
  Meg kell óvni az autonómia jogát, miszerint az egyén megválaszthat vagy visszautasíthat egy orvosi eljárást.
  Az európai törvénynek engedni kell, hogy az egyén saját tájékozottsága alapján szabadon dönthessen személyes ügyekben.
 2. Egy európai polgár sem kényszeríthető oltásra erőszakkal, törvényhozással, bírságolással vagy bármely más módon,
  ideértve minden olyan korlátozást ami foglalkoztatásra, egészségügyi ellátásra, oktatásban való részvételre,
  szabad mozgásra, saját vagyonhoz való hozzáférésre, annak használatára vonatkozik.
 3. Meg kell akadályozni az oltással kapcsolatos foglalkoztatási, egészségügyi és oktatási diszkriminációt.
 4. Szülői döntéshozatal tiszteletben tartása a gyermekkori védőoltással kapcsolatban.

Támogassa a petíciónkat, ha egyetért az érveinkkel!

Petíció aláírása az openPetition.eu oldalán

Orvosi Etika és COVID-19 Oltás
Támogatom a petíciót!

Hogyan lehet aláírni a petíciót?

 • A petíciót a openPetition.eu oldalon lehet aláírni.
 • Az oldalon elérhető űrlapon töltse ki a nevét és az e-mail címét majd nyomja meg az ALÁÍRÁS gombot.
 • Ezt követően adja meg a lakcímét, ismét nyomja meg az ALÁÍRÁS gombot.
 • Végül a harmadik részben meghatározható, hogy az aláírás nyilvános legyen vagy sem. Az ALÁÍRÁS harmadik megerősítésével az űrlap beküldésre kerül.
 • Ezt követően egy ellenőrző e-mail érkezik a megadott címre.
 • Ellenőrizze a SPAM mappát is amíg a megerősítésre vár.
 • Probléma esetén lépjen velünk kapcsolatba: Contact@kozt.hu

Mit érhetünk el ezzel a petícióval?

 1. Figyelmet. A petíció támogatói világszerte kifejezhetik egyetértésüket.
 2. Európai támogatóink segítségével benyújthatjuk a petíciót az Európai Bizottsághoz. #DOUBLE-CHECK-THIS#
 3. A kötelező védőoltás elutasítását az Európai Unió tagállamaiban.

Milyen módon kerül felhasználásra a petíció?

 • Első lépésként támogatókat toborzunk az openPetition.eu független platformon.
 • Az összegyűlt támogatók számától és nemzetiségétől függően
  lehetőség nyílik a petíció benyújtására az Európai Bizottságnál és külön-külön az egyes tagállamoknál.
 • A petíció benyújtása a különböző európai intézményekhez és a tagállamok intézményeihez eltérő módokon történik.
  Azért gyűjtjük az aláírásokat egy független rendszerben, hogy egyszerűsítsük a folyamatot és Európa szerte egyesítsük a támogatókat.
 • Az aláíráskor megadott kapcsolati adatok alapján tájékoztatót küldünk mikor egy petíció tényleges benyújtásra kerül,
  amint elérjük a megfelelő számú aláírást.
 • A petícióról bármikor le lehet iratkozni.

Nem lenne jobb egy közvetlen petíciót indítani?

Egy petíciót általában annak bármely szakaszában lezárhatnak. Egy petíciót be lehet nyújtani kevés aláírással is, azonban ezeket gyakran elutasítják. Jobb megoldás egy független platformon toborozni a támogatókat amíg össze nem gyűlik a megfelelő számú aláírás. Ilyen módon több esély van a sikerre. Köszönet mindenkinek aki aláírásával támogatja a petíciónkat!


Léteznek további érvek is?

A COVID-19 védőoltás nagyon összetett probléma és kiemelt aktualitása van. Az érvek sora hosszú.
A kötelező védőoltás kérdése azonban egyetlen alapvető pontra redukálható, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni:

Autonómia - Önrendelkezés

A mi esetünkben az autonómia az egyén saját tájékozottsága alapján történő, felelős döntéshozásra való képességét és ehhez való jogát jelenti. A beteg autonómiája egy alapvető szempont az orvosi etikában. A saját testi épség feletti rendelkezés pedig alapvető emberi jog.

Általában elvárt, hogy egészségügyi kérdésekben képesek legyünk felelős döntéseket hozni. A tájékozott döntéshozatalhoz szükséges az orvosok, gyógyszergyártók, egészségügyi intézmények hozzájárulására, ami jelentős mértékben befolyásolja azt. Azonban bármilyen fejlett is legyen egy egészségügyi rendszer, végső soron az egyénnek kell a döntést meghoznia, aláveti-e magát egy orvosi eljárásnak vagy sem. Itt az egyén felelőssége, döntésének figyelembevétele, semmilyen körülmények között sem elhanyagolható. Egy ilyen döntést annak kell meghoznia akinek a testi épségéről van szó. Semmilyen más személy vagy szervezet nem tehető teljes mértékben felelőssé, ugyanakkor az egyént sem terhelheti teljes felelősség.

A világjárvány okozta helyzet kétségtelenül súlyos. Akkor is ha az oltás megfelelő megoldásnak tűnik, ez nem lehet elegendő ok arra, hogy teljesen elvegyük a döntés hatalmát az európai polgároktól.

A kötelező oltás bevezetése sérti az autonómiát.
A saját egészségem senki mást nem érint olyan mértékben mint magamat, ezért magam felelek érte.

Túl késő cselekedni?

2021 November 21.
Görögországban elfogadásra került a 60 év felettiek kötelező védőoltása.

2022 Január 6.
Olaszországban a megbetegedések száma miatt az 50 év felettiek számára kötelezővé tették a védőoltás.

2022 Január 22.
Az Osztrák Nemzeti Tanács elfogadta a törvényjavaslatot, #DOUBLE-CHECK miszerint mind felnőtt osztrák állampolgár számára kötelezővé teszi a COVID-19 elleni védőoltást.

Az osztrák kormány először 2021 novemberében jelentette be az országos oltási kötelezettségre vonatkozó terveit, mindössze néhány nappal azután, hogy a be nem oltott állampolgárokra vonatkozó zárlatot rendelt el. Ez országszerte hatalmas tiltakozásokat váltott ki és arra kényszerítette a kormányt, hogy jelentős módosításokat végezzen az oltási mandátumon. Végül a parlament alsóháza 137-33 arányban elfogadta a törvényjavaslatot. #DUBLE-CHECK-ALL-INSTITUTE-NAMES

Cselekedni sosincs késő.

Ez az ügy nem válik elavulttá, soha nem lesz egy bukott ügy.
Az ilyen alapvető demokratikus elveket semmilyen körülmények között nem lehet megsérteni.
A kérdés az, mikor történik meg a fordulat.

A rendkívül népszerűtlen mandátum novemberi bejelentése óta Ausztriában százezrek tiltakoznak hétvégente, megállás nélkül. Az intézkedés helyi ellenzői súlyosan etikátlan lépésnek tartják a kötelező oltást, amely kirekeszti a társadalomból azokat akik továbbra is maguk akarják irányítani saját egészségüket.

Ausztriában az emberek kiállnak a jogaikért.

A cselekvés ideje most van!

Úgy tűnik hogy a döntéshozóinkat emlékeztetni kell arra, bizonyos demokratikus és emberjogi szempontokat mindenkor tiszteletben kell tartani. Az autonómiát, az önrendelkezés hatalmát, még a COVID-19 világjárvány idején sem vehetik el.

Elfogadhatatlan, hogy egy európai állam, az egyént akarata ellenére kötelezze a védőoltásra.

Támogassa a petíciónkat!

Minden gyógyszeripari terméknek vannak mellékhatásai, kockázatai.

Rendszerint elvárják tőlünk, hogy ezzel kapcsolatban tájékozódjunk, alkalmazásukat saját felelősségünk tudatában tegyük. A használatban lévő COVID-19 vakcinák egyike sem kivétel. Minden injekció kockázattal jár, akkor is ha ezek a mellékhatások nem számottevőek.

Jelen petíció nem vitatja milyen hatékonyságúak az elérhető COVID-19 vakcinák,
sem a világjárvány jelentőségét, vagy a betegség súlyos tüneteit és a vele járó kockázatot.

Döntsön az egyén arról, hogy a betegség kockázatát vagy a gyógymód kockázatát vállalja.
Ez akkor is az egyén döntése kell, hogy legyen, ha a betegség sokkal veszélyesebbnek vélt, mint az elérhető gyógymód.

Az európai állampolgárok eddig szabadon dönthettek az oltás kérdésében és ez így helyes. Aki az oltás mellett döntött szabad akaratából tette, ami teljes mértékben elfogadható, a petíciónkkal senkit nem kívánunk megakadályozni ebben.
Rendkívül igazságtalan azonban, hogy ezt a szabadságot, amiből egyesek részesülhettek, most másoktól meg akarják vonni.

A vita elfogadása az orvostudományban

A modern orvostudomány jelentősen befolyásolja az élet minőségét, az orvosoknak köszönhetően képesek vagyunk ellátni betegségeket és sérüléseket, melyekbe néhány generációval ezelőtt emberek belehaltak, de a modern orvostudomány sem tévedhetetlen.

Az orvostudománynak a mostani nehéz időkben rengeteg bizonyítani valója van. A COVID-19 vakcinagyártásban alkalmazott technológiák közül több még mindig kísérleti, emiatt fontos helyt adni a vita lehetőségének.

A társadalomnak el kell fogadnia a vita helyét az orvostudományban, egy orvosi eljárást bizonyos esetben meg kell kérdőjelezni, felül kell vizsgálni.

Az Egészségügyi Világszervezet álláspontja

WHO: A kötelező oltás kizárólag a legvégső megoldás lehet

Az Egészségügyi Világszervezet óva int a kötelező védőoltás bevezetésétől, az egyéb lehetséges megoldások előrébb valóak.

https://unric.org/en/who-mandatory-vaccinations-are-a-last-resort

2021. január 27., Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése

Az Európa Tanács nemzetközi szervezet célja az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme Európában. A közgyűlés témái a Covid-19 vakcinák etikai, jogi és gyakorlati tényezői voltak. Az elkészült 2361/2021 sz. határozat, bár az oltást a járvány elleni védekezés alapvető eszközeként állítja be, a kötelező oltás tilalmáról is rendelkezik.

 • 7.3.1 az állampolgárokat tájékoztassák, hogy az oltás nem kötelező és senki nincs politikai,
  szociális vagy bármilyen más kényszer hatása alatt, ha nem kívánja beoltatni magát;
 • 7.3.2 senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés mert nem oltatta be magát,
  esetleges egészségügyi kockázatok miatt vagy a saját elhatározás alapján;

Az eredeti petíció és hasonló petíciók

Kötelező oltás stop Európában

Az eredeti petíció, ami a kezdeményezésünk alapjául szolgált, elérhető change.org kiszolgálón:
https://www.change.org/p/european-union-stop-vaccine-mandates

A petíció több olyan komponenst foglal magába amit felhasználtunk a saját petíciónk írásakor. Megpróbáltuk felkeresni a szerzőt, hogy együtt dolgozzunk a részleteken és elkészíthessük a magyar nyelvű változatot, eddig azonban nem sikerült felvenni a kapcsolatot.

Mondj nemet a kötelező COVID-19 oltásra USA

Az alábbi petíció az Egyesült Államokban indult és mostanáig több mint 1 millió állampolgár írta alá:
https://www.lifesitenews.com/news/european-commission-president-plans-to-introduce-vaccine-passports